solutions for business

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

2013 Copyright © ZPAS-LAB Sp. z o.o., Przygórze 209, 57-431 Wolibórz – wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody ZPAS-LAB Sp. z o.o., nie jest dozwolone. Poniżej przedstawiono warunki korzystania z serwisu internetowego www.zpas-lab.pl.

 

Informacje, które zawiera niniejsza strona nie są wyczerpujące. Pomimo naszych starań, informacje zawarte na niniejszej stronie mogą się okazać niedokładne, nieaktualne lub nieodpowiednie, dlatego też nie mogą one mieć zastosowania i nie można ich odnosić do każdego przypadku i do każdej sytuacji. Biorąc powyższe pod uwagę nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na przedmiotowej stronie.

 

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każde inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.

 

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania.

 

W razie jakichkolwiek uwag bądź zapytań dotyczących działania niniejszej strony, prosimy o kontakt.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

ZPAS-LAB Sp. z o.o. szanuje prywatność Użytkowników strony i pragnie ją chronić.

 

Niniejsza strona jest administrowana zgodnie z prawem polskim. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony. Strona www.zpas-lab.pl należy do ZPAS-LAB Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Wszystkie zdjęcia prezentowane na niniejszej stronie internetowej to tylko zdjęcia poglądowe, przedstawiające wyroby grupy ZPAS oraz innych producentów oferowanych przez naszą firmę.